سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سازِ دل

وقتی که دل ، سازِ شور بزند در دستگاه شب،

رقص ِ سرودن

باقلم احساس ، هم آغوش می شود:

وآن قدر در کوچه های دفترابدیت می دوند

که ردپای سرودن ، شعر می خواندو

جای پای احساس ، نُتِ آهنگ نهان های آشکار می نوازد

تا اشکِ عاشقِ ابر، 

پاک کند حجم سنگین حرف را :

و غرش آسمان ،

بخندد وبا خیال شب

تا قلموی خوش خیالِ نسیان ، شکوه مبهم غمِ تورا

برای شادی های ارغوانی خواب

همرنگ داستانی کند ،

که جاودانگی اش از

صدای راویان عشق هم بیشتر است.....!

* ترمه سلطانی هفشجانی *

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 96/7/26 ] [ 2:50 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

حکایت سرها وشانه ها

انحنای شانه های خسته ام

حکایت از وارونگی لبخند تقدیرم می کند..

هیچگاه نخواستم به حساب دوستی

شانه هایم را میزبان خستگی هایشان کنم

من بی احساس نیستم

من طوفان عنادو سر کشی نیستم

فقط خواستم بگویم

که این شانه ها

به سهم خودشان

قصه ناگفته های ذهن صاحبشان را شنیده اند

سرهای خسته را

میزبان مغموم مراد نیست

عشق سرشار خوشی میخواهند

چیزی که روح خموشم

تمامش را به سبزی نگاهی فروخت

که کرشمه اش،

ارزش خریدن نداشت .....!

*ترمه سلطانی هفشجانی*
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 96/7/20 ] [ 1:14 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

زخم زمان

من جانباز جنگ جهانی زمانم !

روزی شوالیه ی خواب ابدیت به سراغم خواهد آمد

وآنگاه ،

جهان شعروطرب

مرا به آیینه ای می سپارد

که درآن با چشمان بسته

حدیث خاموشی خواهم گفت.....!

*

من سکوتی خواهم شد

که ساکنان عمارت دهر

متون خنیانگر اشعارم را

فریاد خواهند کرد

وتو با عینک عبرت

داستان سکوت های موجهم را

در آیینه ی گذشته های دور می خوانی.....!

*ترمه سلطانی هفشجانی*

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 96/7/19 ] [ 9:16 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

معادله ی زندگی

در دنیای زندگیت انسانها را باید غربال کنی

تا اول ها شناخته شوند

کسری ها را باید ساده کنی تا رام شوند

وبه رشته های افکارت آنقدربال پرواز دهی

که بتوانی

دلتنگی هایت را در معادله دهر سبک سنگین کنی.....!
ادامه مطلب

[ شنبه 96/7/15 ] [ 4:37 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

دخت مشرقی ام

من آن دخت مشرق زمینم

همان گرد یل

من از خاک ایران ومردنبرد

شبیه خون می زنم بی باک برسینه دشمن

چونان آذری پرفروغ لقای جنگ.....
ادامه مطلب

[ شنبه 96/7/15 ] [ 4:27 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

دانلود آهنگ جدید