سفارش تبلیغ
صبا ویژن

محبوب من، عاشقانه سهراب را کشت...

چه روشن سوختم 

برای قلبِ سیاهت

...

پروانه وار،

ادراک دلتنگی را

ورق زدم

سطر سطرِ حرف عشق را

پیِ نامی از تو می کاویدم،

خاطراتت روی سرم آوار شدند.

کاش به انتها میرسید،

این جنونِ پر ادعا!

این روزها، از روی ریلِ اشک ها

تا خلاءِ مبهم غم میدَوَم،

سوزش آتش وَهم 

وَجهی از دردِ من است،

بی تو از سازِ خوشی

سوز حزن می طلبم؛

تو که رفتی 

دل من از سخن دوریِ مهری پرُ شد

که خدایَم نشنید

...

حرفِ من وزن ندارد امّا،

شعرِ یک تنهایی ست!

نوشداروی نگاهت را 

روی زخم هایم نریز؛

محبوبِ من،

عاشقانه سهراب را کشت...

 

"ترمه سلطانی هفشجانی" 

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 98/5/30 ] [ 11:0 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بی عنوان

حاتمی، از گرانی زَر نالید و 

آفتاب شنید،

مفلسی، از خشکیِ نانِ شب گریست و

مهتاب شنید،

مُرده ای از قلبی سرود،

که عاشقانه تپید؛

امّا حیف شد که معشوق

هیچگاه نشنید!

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 98/5/23 ] [ 10:26 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بی عنوان

نخستین بهار جوانی ام بود

که تو شکفتی؛

خاطرت هست؟

شب سیاه انتظار

خالصانه به عذای اختر فراق نشسته بود

که ستاره ی وصال،

در نگاهت خندید

دست در گریبان حسی بودیم

که در این زمانه،

محال بود

...

مرا دیوانه میخواندند،

جرا که عاشق بودم!

راستی،

چه شد که در نبود من

عشق ناب تو،

قلب شیدایم را به صلابه کشید؟

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 98/5/16 ] [ 10:42 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بی عنوان

قلب مرا

چون نگفته های یک خیال،

عاشقانه ورق بزن!

من تو را میان حروف مبهم شعرم

گم کرده ام...

 

"ترمه سلطانی هفشجانی
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 98/5/16 ] [ 10:42 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بی عنوان

سازِ خاموشِ من، آرام بخواب!

سوزِ عاشقانه هایت

تا ابد،

در صورِ خاطرات

فریاد خواهند شد...

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 98/5/9 ] [ 10:51 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

دانلود آهنگ جدید