سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق و شعر

عاشقی، شعر میخواهد و

شاعری، عشق!

اگر خالقم، عاشق نبود،

ابیاتِ اشعارِ زندگانی را

با قلمِ معجزه نمی سرود.....!

"ترمه سلطانی هفشجانی"

 
ادامه مطلب

[ جمعه 96/5/20 ] [ 2:4 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

برای آن که گفت: \شاعر بودن، گناه قشنگیست\

مردمانی که با زبان فاخر قلم سخن میگویند،

در دادگاه خلق و عقل،

به جرم "سرودن" متهم میشوند؛

نه خموش بودن.

گاه از شاهدان دروغین صداقت

خسته میشوم و

از قاضیان خنیانگر قضاوت،

دل شکسته!

آخر چرا باید دعویِ خاکی و پاکی کرد

وقتی که در هوای نَفسِشان،

عنصری به نامِ عدل و انصاف نیست؟!

محبوبِ من!

پایان این داستان تکراریست؛

آخرش تبصره ای در کار نیست،

آزادی ات تنها،

در گِروِ سَنَدیست

که قلبی عاشق،

برای با تو بودن، میگذارد.....!

"برای آن که گفت: " شاعر بودن، گناه قشنگیست"

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ جمعه 96/5/20 ] [ 2:1 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بی عنوان

از فرشته ای سرودم،

که نامش عشق بود؛

مردمان پنداشتند

الهه ام، ابلیسی است

که هنوز از بهشتِ خداوندگارِ احساس،

طَرد نشده.....!

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 96/5/19 ] [ 11:39 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

سادگیِ من

طنین عشق دروغین سائِلان ریا،

مثل صدای پای تو بود؛

دلنواز و فریبنده!

تو آمدی و من،

گیسوان به رنگ خورشیدت را 

با نَفَس محبت شانه زدم.

تو از عشق سرودی

و من باورت کردم؛

                         نسیم خندید

تو مرا به قایقی بردی،

که مبداء اَش روشنی احساس بود و

مقصدش مرداب تاریک تنهایی؛

                          بازهم نسیم خندید

ندانستم چه شد؛

مَلِکِ خِرَد، تازه فهمید

که خنده های نسیم،

به خاطر سادگیِ من بود

نه از سرِ شوق.....! 

"ترمه سلطانی هفشجانی"

 
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 96/5/19 ] [ 12:38 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بی عنوان

تو که عشقَت استوارتر از رستم دستان بود و

توکلت به ایزد منّان؛

پس چرا تسبیح حق را،

به نسیان بردی و 

مَلِکِ عشق را به عصیان.....؟!

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ شنبه 96/5/14 ] [ 12:53 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

دانلود آهنگ