سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بی عنوان

سحابی آن روز خبرَت داد 

که نبضِ شب مَگیری؟

از خودِ شب چه؟

نگفت بی ماه، کبودی‌اش 

نبض که هیچ 

-فدای سرَت اصلاً-

گُسسته ریسمانِ شعری ندارد؟

همه را دانی و باز،

عشق نتابانی؛ سیمین‌رو؟

...

و ماه،

چه دلبرانه

دُر بر شانه‌ی صدفینِ شب نهاد!

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 100/2/1 ] [ 1:42 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بی عنوان

دزدانه نگاه‌هایش...

دزدانه نگاه‌های گاه و بیگاهش...

پاورچین پاورچین

آمد و بُرد؛

اوّل دلم را

بعد هم بوسه‌هایم را

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 100/1/25 ] [ 12:32 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بیعنوان

تا او را دید، 

دیوانه شد!

آتش، گیسو پریشان کرد و 

بر شانه‌ی دل انداخت؛

آن یکی، دیوانه تر

عشق گداخت و 

از خمار چشمانش نواخت...

شعر هایم را میگویم

...

چکامه ببین؛

ببین چه مستم!

خبرش کن 

که جام عشقش را،

من نوشیدم

 

"ترمه سلطانی هفشجانی "

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 100/1/18 ] [ 1:27 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بی عنوان

خواستم که از دهان تو

بشنوم عاشقانه‌هایم را؛

من بگویم و

تو به کَرّات بنویسی...

یادت آمد وزن عاشقانه‌ی غزلم؟!

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"

 

 

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 100/1/11 ] [ 2:2 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بی عنوان

تو مرا خواهی و من،

چون خودی ندارم؛

هر چه داشتم،

دادم رفت

بگردی میابی‌اش

توی کوچه‌ی قلبَت،

جَنبِ عاشقیست!

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 100/1/4 ] [ 2:6 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

دانلود آهنگ جدید