سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

بی عنوان

در امتدادِ امتناعِ غم،

مست بودم و

هشیار می‌رقصیدم؛

در امتدادِ امتناعِ غم،

نفهمیدم چه شد

مستی از سرم پرید

...عاشق شدم

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 99/4/18 ] [ 12:14 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بیعنوان

از مستی ار نوشتم 

بیخود نبود جانا؛

دلبر اگر تو باشی،

این عشق جاودان است 

ور نه، اگر نباشی

مجنون شدن حرام است

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 99/4/11 ] [ 11:28 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بی عنوان

شاهِ شهنازی و عشق،

از وصالت حیران

آتش افکن بر دلم؛ دلبر جان!

به سانِ شمع

خواهم سوخت از خواستنت

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 99/4/4 ] [ 2:5 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بیعنوان

در معبد عشق، ساقی‌ام

امّا نازنین،

مستی از ساغر چشمانت 

به خدا که چیز دیگریست!

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 99/3/28 ] [ 1:19 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بیعنوان

من از اوج سودا،

به سقوطی خاموش 

معترفم؛

این که من می‌خواهمَت...

این که تو بس شیدا،

ناز فروشی به دل مسکینم...!

 

"ترمه سلطانی هفشجانی"

 

 
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 99/3/22 ] [ 12:17 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

دانلود آهنگ