سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بیعنوان

گویند:

"ملّت، عشق خواهند؟

چشم یار طلبند!"

یاوه گویند...

چشم یاری از من و

مدهوشِ یار دیگری،

خواهم چه‌کار؟

یار کور باشد و لیک

به کرشمه‌ام دلدار،

به خدایی‌اش بِه

ز صد بادِ خزان!

*ترمه سلطانی هفشجانی*
ادامه مطلب

[ یکشنبه 102/1/6 ] [ 4:47 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بیعنوان

شهر به امتداد شانه‌هایش بود و

سپهر، گسترانیده زیر پاهایم

نه او مُلکِ زمین خواست و

نه من عرش آسمان

او، شانه خالی کرد و

من، زیرِ پا...

آسمان، روی سر شاعری

بی‌هوا خراب شد

وز بوسه‌ی من و او

قطره قطره، غزل چکید!

*ترمه سلطانی هفشجانی*
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 101/12/25 ] [ 10:48 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بیعنوان

ساقی که و

باده چه بود؟
حجب کجا؟
سُکر کجا؟
مستم اگر،
یار کجا؟
بوسه، که زد؟
شعر، که خواند؟
یار بِخواند...
یار نماند...
*ترمه سلطانی هفشجانی*ادامه مطلب

[ پنج شنبه 101/12/25 ] [ 10:47 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بیعنوان

از بارِ هر چه گفتیم و بس نبود،
گذشت
تارِ نگفته‌ها ریسته،
از برایم دستار بافت
"بگذار بماند به یادگار
برای هزارم قرن‌گردِ نبودن‌های ما"

*ترمه سلطانی هفشجانی*
ادامه مطلب

[ شنبه 101/12/20 ] [ 10:49 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

بیعنوان

عارضم!

کسبه‌ی عشقم ‌‌

و عمریست 

دلی به حراج زده‌ام

صبح مفلوک

واژه اشاره‌ها زند 

به بلورش اما،

شب مفلس

نه تواند ناز یار خرد و

نه ردِ اشار زدوده

"خواهمت‌ها" جار زند

"ترمه سلطانی هفشجانی"
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 101/12/11 ] [ 11:1 عصر ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

ساخت کد موزیک