سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک

سادگیِ من

طنین عشق دروغین سائِلان ریا،

مثل صدای پای تو بود؛

دلنواز و فریبنده!

تو آمدی و من،

گیسوان به رنگ خورشیدت را 

با نَفَس محبت شانه زدم.

تو از عشق سرودی

و من باورت کردم؛

                         نسیم خندید

تو مرا به قایقی بردی،

که مبداء اَش روشنی احساس بود و

مقصدش مرداب تاریک تنهایی؛

                          بازهم نسیم خندید

ندانستم چه شد؛

مَلِکِ خِرَد، تازه فهمید

که خنده های نسیم،

به خاطر سادگیِ من بود

نه از سرِ شوق.....! 

"ترمه سلطانی هفشجانی"

 
ادامه مطلب

[ پنج شنبه 96/5/19 ] [ 12:38 صبح ] [ ترمه سلطانی هفشجانی ]

دریافتـــ کد های موس برآی وِبلآگکـ ـُ ـد هـ ـ ـآیِ قـ ـ ـآلِـ ـِ ـب

center>
دانلود آهنگ